Poems

Riskejä   


Hakkuut harvensi lauluista kauneimmat
ja jäi henkeni itämään pimeään